Præstens vikardækning på fridage og studieuger

Øsby Sogns faste afløserpræster:

Navn, sogn

Tlf.

Mail-adresse

Lars-Peter Melchiorsen, Halk

7457 1195

LPM[snabel-a]KM.DK

Poul Martin Langdahl, Hoptrup

7457 5310

PMLA[snabel-a]KM.DK

Judith Nielsen Legarth, Starup

2120 2031

JNL[snabel-a]KM.DK

Torben Hjul Andersen, Haderslev

7452 2713

THAN[snabel-a]KM.DK

Fra og med

Til og med

Anledning

Vikar

 

26-10-19

27-10-19

Fri

Lars-Peter Melchiorsen, Halk

05-11-19

06-11-19

Kursus

Lars-Peter Melchiorsen, Halk

07-11-19

08-11-19

Kursus

Judith Nielsen Legarth, Starup

09-11-19

10-11-19

Fri

Judith Nielsen Legarth, Starup

07-12-19

08-12-19

Fri

Lars-Peter Melchiorsen, Halk

14-01-20 17-01-20 Kursus Judith Nielsen Legarth, Starup
18-01-20 19-01-20 Fri Judith Nielsen Legarth, Starup
21-01-20 24-01-20 Studietur

Skulle det alligevel ske, at min telefonsvarer henviser til denne side, uden at aktuelle dato fremgår i skemaet heroverfor, da er det en fejl, og jeg beklager meget.Jeg er - ud over på min faste ugentlige fridag om mandagen - kun fraværende på de datoer, som er nævnte i dette skema.

Send mig i stedet en mail på PEKR@KM.DK eller en SMS på 2386 2683, og jeg vil vende tilbage hurtigst muligt. 

 


NB. ang. Starup:

I forbindelse med min dækning af præstevakancen i Starup frem til 01-09-19 gælder det, at vagthavende præst i Øsby Sogn altid også er ansvarlig for Starup Sogn. Altså ovenstående vikarpræster for Øsby Sogn er også ansvarlige for Starup Sogn i pågældende tidsrum.

Ansvarshavende præst står dog ikke nødvendigvis for selve handlingen i Starup Kirke, men drager hånd om advisering af personale og behandlingen af begravelsesanmodningen. Følgende oversigt viser, hvem der er på vagt i Starup til at stå for selve handlingen.

Når en handling aftales, bør altid også den ansvarshavende præst orienteres. Ved tvivlsspørgsmål er Starups præstesekretær Jens Erik Klitgaard i øvrigt altid behjælpelig på  jec@km.dk og 2147 4133.

 

Fra og med

Til og med

Navn, sogn

Tlf.

Mail-adresse

20-08-19

25-08-19

Henriette Öberg, Moltrup

7452 2298

HOB@KM.DK

27-08-19

31-08-19

Erik Holmgaard, Gl. Haderslev

2290 2205

ERHO@KM.DK

 

 

Det seneste nummer af Æ ØsbyPost


Tag færgen til Aarø Kirke

Tryk på billedet og derefter på "Hent sejlplan".


Kirkebil

Alle i sognet, der ikke har kørelejlighed til arrangementerne i Øsby Kirke, kan benytte kirkebil. Ring til TAXA telf. 7010 7500 og bestil en kirkebil. Menighedsrådet betaler regningen.

Husk at bestille i god tid og meddele at bilen skal komme og hente igen efter gudstjenesten.


Kommende gudstjenester


Kommende arrangementer