Kirkens historie

Den første kirke på stedet blev bygget i 1200-tallet. Rester ses af denne kirke ses nederst i østmuren.

Den nuværende kirke blev til ved, at man forhøjede den gamle med 6 meter i perioden 1500-1525.

Tårnet kom til i 1400-tallet og blev forhøjet i 1791.

Benhuset, som er landets eneste endnu eksisterende, blev bygget i 1550 og var så sent som i 1754 fyldt med knogler i nicherne.

Kalkmalerierne blev malede omkring 1520. Igangsætter var latinskolens rektor i Haderslev, hvilket fremgår af indskriften i korbuen over krucifikset.

Kirkens inventar

Døbefonten fra 1200-tallet i granit og iromansk stil.

Dåbsfadet, fra 1953, skænket af familien Eriksen på Sparlund.

Dåbskanden, fra 1970, skænket affamilien Andersen, Nautrup.

Alteret, fra 1995, udført af keramikeren Gerd Hiort Petersen. Knæfaldet er tegnet af hendes mand Hans Munck Andersen.

Det gamle alterbillede på nordvæggen er malet af Adam af Bremen i 1836 og forestiller Jesu bøn i Getsemane skærtorsdag.

De 2 store alterstager er fra 1784. 

Prædikestolen er fra 1559.Figurer af Adam og Eva samt af Fanden og hans oldemor (!) samt Lydhimlen ovenover er fra 1621.

Korbuekrucikset er fra sidst i 1400-tallet.

Madonna med barnet er også fra1400-tallet.

Korets venstre kalkmaleri med hovedet af en nar er malet uden om et gammelt ventilationshul. Korets højre kalkmaleri er en stiliseret gengivelse af Livets Træ.

Orglet er af Marcussen og Søn, Aabenraa og fra 1827.

Klingpung fra 1782.

Stole fra 1910.

Lysekronen i koret er fra 1981 og skænket af familien Bladt i Hyrup.

Det ene epitafium på nordvæggen er for familien Bertelsen på Sparlundgård, 1729. Det andet epitafium på nordvæggen er for familien Engel, 1755.

Det ene maleri på sydvæggen forestiller Pastor Jens Ravn og hustru, 1710. Det andet maleri på sydvæggen forestiller Pastor Peter Kragh, 1881.

Messehagelen er fra 1996, vævet af tidligere menighedsrådsformand Karsten Boe, designet af tidligere præst Anne M. Hviid og monteret af Annemette Heltoft.

Kirkens orgel

Orgelet i Øsby kirke er bygget 1828 af Marcussen & Reuter som firmaets opus 6.

Det fulgtes på værkstedet med orgelet til Christiansborg Slotskirke (1829) og er en slags lillesøster til dette. Christiansborg-orglet er dog lavet i mahogni, og det skulle være mere fornemt end Øsby orgelet, hvortil der er anvendt egetræ.

Orgelet er gennem årene blevet restaureret flere gange, sidst i 1980.

Der kan også nævnes at orgelets oprindelige frontpiber af tin blev taget ned under 1. verdenskrig for at blive brugt til krigsformål;  Derfor satte man erstatningspiber op i 1921 , lavet af zink. Ved den seneste restaurering er der dog atter indsat facadepiber i tin.

Orgelet har 21 stemmer på 2 manualer og pedal.

Orgelet er i dag det næstældste spilbare Marcussen-orgel  - og  kommer rigtig til sin ret i Øsby kirke store rum, hvor akustikken er utrolig god.

Facaden på orgelet, der er meget karakteristisk for perioden, bærer teksten: Synger Yndeligen I Eders Hjerter for Herren.