Vores vision for Øsby og Aarø Kirker er: et menighedsliv i fornyelse og vækst, med en nutidig formidling af det kristne budskab og den kristne tradition, gennem en åben og imødekommende kirke, der tager socialt ansvar og skaber medejerskab i lokalsamfundet og er en god arbejdsplads for sine ansatte.

 

[Læs om sognets bomærke her og her.]

 

Nyheder for Øsby og Aarø Kirke

Alt aktuelt kan følges på vores Facebook-side:

https://www.facebook.com/osbykirke

Og ellers - hvis man vil vide mere - er man meget velkommen til at læse i det nye sogneblad, i det gamle kirkeblad, eller i referaterne fra menighedsrådsmøderne. Der er mulighed for at læse dem alle hernedenfor.

God læselyst!
Det seneste nummer af Æ ØsbyPost!


Tag færgen til Aarø Kirke


Kommende gudstjenester


Kommende arrangementer


Kirkebil

Alle i sognet, der ikke har kørelejlighed til Øsby Kirke, kan benytte kirkebil. Ring til TAXA telf. 7010 7500 og bestil en kirkebil.

Husk at bestille i god tid og meddele at bilen skal komme og hente igen efter gudstjenesten.