Vores vision for Øsby og Aarø Kirker er: et menighedsliv i fornyelse og vækst, med en nutidig formidling af det kristne budskab og den kristne tradition, gennem en åben og imødekommende kirke, der tager socialt ansvar og skaber medejerskab i lokalsamfundet og er en god arbejdsplads for sine ansatte.

 

[Læs om sognets bomærke her og her.]

 

Henvendelser...

ang. dåb og bryllup rettes til sognepræsten

ang. begravelser og bisættelser rettes til den præst, der skal forestå handlingen

ang. gravsted rettes til graveren i Øsby

Bemærk: Præsten samt kirkens personale har ugentlig fridag om mandagen.


Sognepræst Peder Kristiansen

Kirkens personale

Sognepræst

Peder Kristiansen, Øsby Nedergade 20, 6100 Haderslev

7458 4206 eller pekr@km.dk

Sognepræsten træffes alle dage på mail eller telefon undtagen mandag.

Vikardækning under præstens ferie og studieruger.

Læs præstens præsentation af sig selv her.

 

 

Graver Flemming Madsen
Graverassistent Jytte W. Jørgensen

Ledende graver

Flemming Madsen

2264 0553 eller flemmingmadsen1@live.dk

Den ledende graver eller graverassistenten træffes alle dage på telefonen.

Kontor på Øsby Kirkevej 7, 6100 Haderslev

 

Graverassistent

Jytte W. Jørgensen

 

 

 

 

Gravermedhjælpere/kirketjenere

Gravermedhjælpere/kirketjenere, fra venstre mod højre: Per H. B. Jensen, Jytte W. Jørgensen, Lone Andersen, Lone K. Larsen, Monica Kjær, Annette M. Bischke.

Graverassistent og sognekoordinator Anette Eilers sammen med ledende graver Flemming Madsen.

Graverteam med udsyn

Et stigende antal kirkefunktionærer samarbejder hen over sognegrænserne. Blandt dem er graver-teamet rundt om Halk, Grarup, Øsby og Aarø kirker.

Læs den fine artikel på Haderslev Stifts hjemmeide her.

Organist

Mikaela Bang Jakobsen, Østergade 6, 1., 6100 Haderslev

2926 1310 eller mikaelabjakobsen@gmail.com


Kirkesanger

Lise Hauge Mohr, Hajstrupgade 17, 6100 Haderslev

2274 0653  eller haugemohr@heaven.dk

 

Regnskabsfører

Thyra Bohsen, Hejsager Næsvej 104, 6100 Haderslev

7458 2830 eller thyraboh@mail.dk


Menighedsrådet for Øsby og Aarø Kirker

Sognepræst Peder Kristiansen


Formand

Jørgen Christiansen, Øsby kirkevej 23 6100 Haderslev

Tlf: 74584932 / 20371344 / jckc58@icloud.com

 

 

 


Næstformand Elsebeth G. Dall

2964 6692 / elsebeth@gunderlund.dk 

 

 

 


Øsby-kirkeværge Niels Vestergaard

7458 4870 / flovtbygade41@gmail.com

 

 

 

 


Aarø-kirkeværge Marian Jepsen

7458 4798 / jepsen147@gmail.com

 

 

 


Kontaktperson Anette Sønnichsen

7458 4878 / fargevej38@hotmail.com

 

 

 

 


Menighedsrådssekretær Marianne Karstoft

4048 2365 / mfkarstoft@gmail.com

 

 

 


 Sognepræst Peder Kistiansen

74584206 / pekr@km.dk

 

 

 

 

 

 


Referater fra menighedsrådsmøder kan læses under fanebladet 'Nyheder/Referater'

 

Fællesbillede af menighedsrådet

 

 


Det seneste nummer af Æ ØsbyPost!


Tag færgen til Aarø Kirke


Kommende gudstjenester


Kommende arrangementer


Kirkebil

Alle i sognet, der ikke har kørelejlighed til Øsby Kirke, kan benytte kirkebil. Ring til TAXA telf. 7010 7500 og bestil en kirkebil.

Husk at bestille i god tid og meddele at bilen skal komme og hente igen efter gudstjenesten.