Gudstjenester

Der er stort set gudstjeneste i Øsby kirke hver søndag. Når der ikke er, henviser vi altid til gudstjeneste i de omkringliggende kirker f.eks. Halk og Grarup kirker samt Vilstrup og Starup kirker.

En gang om måneden er der kirkekaffe efter gudstjenesten i Øsby, ligesom der lejlighedsvis medvirker både voksen- og børnekor.

På Aarø er der i gennemsnit gudstjeneste to gange om måneden, én tidlig fromesse uden nadver og én sen højmesse med nadver og efterfølgende kirkekaffe ved døbefonten.

Gudstjenesteplanen findes nederst på denne side.

NB. Der kan forekomme løbende rettelser i planen i de data, som ligger et par måneder fremme.

MED FORBEHOLD FOR FEJL!

Gudstjenestens forløb i Øsby Sogn

 • Klokkeringning
 • Indgangsmusik (præludium)
 • Indgangsbøn ved kirkesangeren
 • Salme
 • Præstens hilsen: "Herren være med jer."
 • Menigheden svarer: "Og med din ånd."
 • Præsten: Bøn (kollekt)
 • Menigheden svarer: "Amen."
 • Præsten: Læsning fra Biblen
 • Salme
 • Præsten: Læsning fra Biblen (udgår i gudstjeneste med dåb)
 • Trosbekendelsen (synges i Øsby, siges på Aarø) (udgår i gudstjeneste med dåb)
 • Menigheden på Aarø synger som afrunding på trosbekendelsen det syvende vers af salme 123 i Den Danske Salmebog: "Lad verden ej med al sin magt / os rokke fra vor dåbespagt / men giv at al vor længsel må / til dig, til dig alene stå." (udgår i gudstjeneste med dåb)
 • Dåben finder sted (i gudstjeneste med dåb)
 • Salme (i gudstjeneste med dåb)
 • Der tændes et dåbslys for dåbsbarnet (i gudstjeneste med dåb)
 • Salme 
 • Præsten introducerer evangeliet: "Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus/Lukas/Matthæus/Johannes."
 • Menigheden svarer: "Gud være lovet for sit glædelige budskab."
 • Præsten: Dagens evangelium
 • Præsten: Prædiken
 • Præsten: Lovprisning
 • Præsten: Kirkebøn
 • Præsten: Fadervor (udgår ved de sene gudstjenester, hvor der er nadver, eller ved gudstjenester med dåb)
 • Præsten: Den apostolske velsignelse
 • Salme
 • Præsten: Nadverintroduktion (udgår ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Præsten: "Opløft jeres hjerter til herren! Lad os prise hans navn!" (udgår i gudstjeneste med dåb og ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Præsten: "Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var, og som er, og som kommer." (udgår i gudstjeneste med dåb og ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Menigheden svarer: "Hosianna i det højeste!" (udgår i gudstjeneste med dåb og ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Præsten: "Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn." (udgår i gudstjeneste med dåb og ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Menigheden svarer: "Hosianna i det højeste!" (udgår i gudstjeneste med dåb og ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Menigheden synger: "O du Guds Lam! / med korsets skam, / du bar al verdens synder, / derfra al trøst begynder; / miskundelig / forbarm du dig!" (udgår i gudstjeneste med dåb og ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Præsten: Nadverbøn (udgår ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00) 
 • Menigheden svarer: "Amen." (udgår ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Menigheden beder sammen Fadervor (udgår i gudstjeneste med dåb og ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Præsten: Indstiftelsen af brød og vin (udgår ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Nadver uddeles (udgår ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Præsten: Bortsendelsesord og korstegn med kalken (udgår ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Menigheden synger som takkevers det syvende vers af salme 192 i Den Danske Salmebog: "Du, som har dig selv mig givet, / lad i dig mig elske livet, / så for dig kun hjertet banker, / så kun du i mine tanker / er den dybe sammenhæng." (udgår ved de tidlige gudstjenester 8.45 / 9.00)
 • Præsten: Bøn (slutningskollekt)
 • Præsten: Velsignelsen
 • Menigheden svarer: "Amen. Amen. Amen."
 • Salme
 • Præsten: Meddelelser
 • Udgangsbøn ved kirkesangeren
 • Udgangsmusik (postludium)

Det seneste nummer af Æ ØsbyPost


Tag færgen til Aarø Kirke

Tryk på billedet og derefter på "Hent sejlplan".


Kirkebil

Alle i sognet, der ikke har kørelejlighed til arrangementerne i Øsby Kirke, kan benytte kirkebil. Ring til TAXA telf. 7010 7500 og bestil en kirkebil. Menighedsrådet betaler regningen.

Husk at bestille i god tid og meddele at bilen skal komme og hente igen efter gudstjenesten.


Kommende gudstjenester


Kommende arrangementer