Dåb i Øsby og Aarø Kirker

Nedenstående formular er til brug i forbindelse med anmeldelse af dåb. Ring eller skriv først til sognepræst Peder Kristiansen på 74 58 42 06 / PEKR@KM.DK og hør nærmere, inden I udfylder skemaet.

Datoer og tidspunkter for gudstjenester kan ses her.

Hvis barnet er født i Sønderjylland, skal det navngives først. Dette kan ske digitalt på borger.dk. Det er en forudsætning for at vi kan foretage en dåbshandling.

Der skal vælges mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne fungerer som dåbsvidner og skal selv være døbt med den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet. I skal oplyse faddernes navne og adresser. Dåbsbarnets forældre kan vælge selv at bære dåbsbarnet til dåben eller kan lade en af fadderne gøre det; denne fadder kaldes da for barnets gudmor/gudfar. Hvis en af fadderne bærer dåbsbarnet, skrives denne øverst.

Jeg vil bede dåbsforældrene prøve at vælge en eller to salmer til brug til barnedåben: Det kan være, at der i jeres familie allerede er tilknytning til bestemte salmer (spørg fx dåbsbarnets bedstemor); eller det kan være, at I har jeres egne favoritter. 

Her er der et link til en side, hvor man kan vælge salmer på, men I må også gerne kigge på andre end dem, som er med på pågældende liste. I kan også lytte til melodierne; det er også et ”legalt” grundlag at vælge ud fra. Hvis I lytter til melodierne, så vælg endelig den afspilningsindstilling, der hedder ”Piano, flerstemmigt”. Indstillingen ”Orgel, flerstemmigt” bliver man syg af at lytte til.

Hvis I har flere idéer til salmer end to, så gør det heller ikke noget; så ser vi om vi ikke kan få dem alle med i gudstjenesten. Det er kun festligt, når man på den måde kan sikre sig, at der er sang til at støtte op i gudstjenesten.

Hvis I omvendt kun kan finde en enkelt, så kan den evt. deles i to dele, der så kan synges før og efter dåben, eller præsten kan også vælge én ekstra til. Jeg har som ekstra hjælp lavet en liste med de i befolkningen 95 mest kendte salmer, der må helt sikkert være nogle af dem, som I kender. Listen findes her.

Prøv at tage udfordringen op lige at kigge lidt på teksterne/lytte til melodierne og se, hvad der siger jer noget. 

Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning. Samtalen afvikles en eller to uger før dåben. Samtalen finder sted i Øsby Kirke og varer ca. en time. Samtalen kan afvikles ml. 9.00 og 16.00, tirsdag til torsdag.

Vi plejer gerne at vise i vores sogneblad, hvem der er blevet døbt på det seneste, eller hvem der snart skal døbes. Navn og billede af dåbsfamilien kan evt. også optræde på kirkens hjemmeside og Facebook-side.

Skulle I have øvrige spørgsmål, tager vi dem ved dåbssamtalen, hvor begge forældre meget gerne må deltage.

Hvis formularen er udfyldt rigtigt, vil der - når I har trykket "Anmeld" nederst - komme et nyt skærmbillede, hvor der står "Tak for din anmeldelse". Ellers bedes I prøve igen; husk at udfylde alle felter markeret med *.

Hvis formularen bliver ved med at drille, så skriv en mail til mig på PEKR@KM.DK, og vi finder ud af en anden løsning.

[12-03-2018: Jeg har dags dato pillet online-formularen ned, da den gentagne gange ikke har virket, som den skal, og folks indtastninger er forsvundet. Skriv i stedet en mail til mig, og jeg sender dig skemaet til udfyldelse digitalt og manuel indsendelse over mail. Pfh. tak, Peder.]

Det seneste nummer af Æ ØsbyPost


Tag færgen til Aarø Kirke

Tryk på billedet og derefter på "Hent sejlplan".


Kirkebil

Alle i sognet, der ikke har kørelejlighed til arrangementerne i Øsby Kirke, kan benytte kirkebil. Ring til TAXA telf. 7010 7500 og bestil en kirkebil. Menighedsrådet betaler regningen.

Husk at bestille i god tid og meddele at bilen skal komme og hente igen efter gudstjenesten.


Kommende gudstjenester


Kommende arrangementer