Kære Vielsespar!

Tillykke med beslutningen om at blive gift i kirken.

Følg tjeklisten i det følgende, og så vil I være klar til at blive gift.

 

- Dato: Ring til præsten og hør, om jeres ønskede dato og tidspunkt for vielsen er ledig.

 

- Vigtigt papirarbejde: Bestil prøvelsesattest; uden den kan I ikke blive gift! Der er ekspeditionstid på sådan en, så sæt det gerne i værk med det samme! 

Se pkt. 1 og 2 her: https://www.borger.dk/Sider/Naar-I-vil-giftes.aspx

 

Oppyntning af kirken: Aftales med graveren, se under 'Kontakt'.

 

- Navneændring:

Det nemmeste er, at I selv klarer det på borger.dk i de tre måneder efter vielsen, hvor det er gratis. Navneændringen kommer da stadig til at gælde med bagudvirkende kraft fra vielsesdagen, og en ny vielsesattest med de(t) nye navn(e) udsendes.

Hvis I dog alligevel ønsker at ændre navn på dagen, så skal der også ansøges om dette med det samme, og så er ændringen også gratis.

Se pkt. 3 her: https://www.borger.dk/Sider/Naar-I-vil-giftes.aspx

Hvis I udfylder navneændringsformularen vha. en iPad eller tablet, kan det være, at den ikke går igennem, oplyser Haderslev Kommune.

Dokumentation for, at ansøgningen er gået i gennem, vil I have i og med de mails, som popper ind i jeres e-boks/private mail, igennem hvilke I autoriserer, at den ene part må få den anden parts efternavn/mellemnavn.

Så der skulle der gerne være noget dokumentation at hente.

Hvis det alligevel ikke virker, og der ikke dukker noget op i mailboksen, så må I ud og lave ansøgningen om navneændringen på papir. Skemaet kan findes her:

http://www.personregistrering.dk/hjaelpetekster/printselv.html

Hvis der er for meget bøvl med det, så henviser jeg til kordegn ved domsognet Agnete Sommer Poulsen på 73 52 36 41 /agbo@km.dk og/eller Ina Jensen ved Haderslev Kommunes Personregister på 74 34 03 72 / ijen@haderslev.dk. Se også:

http://www.hado.dk/page/5/kontakt

http://www.haderslev.dk/borger/familie,-b%C3%B8rn-og-unge/vielse,-navne%C3%A6ndring-og-skilsmisse

 

Vielsessamtale:

Ring eller skriv og aftal dato og tidspunkt. Vielsessamtalen tager ca. 1,5 time; vi lægger den fordelagtigt for alle parter, hvis vi tager den inden for to uger op til bryllupper.

Som forberedelse til vores samtale må I gerne kigge på følgende lille optaktsøvelse til vores samtale:

Som en forberedelse ville det hjælpe mig, hvis I sammen ville prøve at skrive og sende mig bare én til halvanden A4-side om:

1) Hvem I er; hver især

2) Hvad jeres historie sammen er - bare kort

3) Hvorfor I vil giftes

4) Hvorfor det skal være I en kirke

5) Og hvad - tænker I - har Gud at gøre med jeres kærlighed og kommende ægteskab?

Jeg håber ikke det vil være for grænseoverskridende for jer; det vil for mig bare være en god måde at få et lidt dybere indtryk af jer, når vi så endelig mødes; at have en idé på forhånd. Min interesse er blot, at den tale, som jeg skal holde for jer, også må være vedkommende og relevant for jer. Men hvis I synes det er for underlig en forespørgsel, som I ikke har lyst til at besvare, så respekterer jeg det selvfølgelig fuldt og helt.

Men ellers: Prøv gerne at gøre noget ud af også de tre sidste spørgsmål. Jeg ved det kan være svært, men der er ikke nogen "rigtige svar", eller noget bestemt, som jeg gerne vil høre. Prøv blot at formulere jeres tanker. Når jeg stiller netop de tre sidste spørgsmål, så er det kun for at få et indtryk af, hvor I er i jeres overvejelser omkring vielsen; alt sammen for at finde ud af, hvordan jeg får skrevet en god, relevant og personlig tale til netop jeres bryllup. Og altså ikke for at skræmme jer væk :-)

Denne besvarelse vil jeg gerne have om morgenen senest to dage før vores samtale.

 

Salmevalg:

Noget andet, som I ikke kommer uden om, er at vælge salmer; dem skal vi bruge tre eller fire af, afhængigt af, hvad I ønsker.

Alle salmebogens salmer med tekster og tilhørende melodier kan læses/høres på

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3

Numrene den ny salmebog fra 2003, som også danner grundlag for nævnte hjemmeside.

De mest brugte salmer er:

 

 • 402 Den signede dag
 • 15 Op al den ting
 • 749 I østen stiger solen op
 • 11 Nu takker alle Gud
 • 121 Dejlig er jorden
 • 700 Jeg ved en blomst. Melodi: Du Herre Krist.
 • 706 I blev skabt som mand og kvinde.
 • 703 Det er så yndigt at følges ad.
 • 402 Den signede dag med fryd vi ser.

Lidt sjældnere:

 •  404 Lover Herren! han er nær.
 • 700 Jeg ved en blomst så favr og fin - melodi: Du Herre Krist
 • 702 Alterlyset i Herrens hus
 • 494 Kærlighed fra Gud

I kan ellers se jer om i salmebogen i følgende afsnit:

 

 • Afsnittet "Lovsange": Den danske Salmebog nr. 1-14.
 • "Skabelsen og forsynet": nr. 15-28.
 • "Guds omsorg": nr. 29-51.
 • "Bryllup / vielse": nr. 701-706.
 • Sommersalmer: nr. 722-726.
 • Høst- og efterårssalmer: 727-732.
 • Morgensalmer: nr. 734-756.

Som start er også årstidsbestemte salmer gode, fx.:

 

 • 726 Gak ud min sjæl, betragt med flid (sommer)
 • 290 I al sin glans nu stråler solen (pinse)
 • 236 Påskeblomst, hvad vil du her (påske)
 • 247 Omkring pinse: pinsesalmen nr. 247.
 • Også julesalmer: 94-135
 • Og andre årtidssalmer: 712-733

Det vil være godt, hvis vi har salmerne på plads i god tid inden vielsen, af hensyn til varsling af kirkesanger og organist. Altså SU: Samtidigt med indlevering af svar på spørgsmålene, to dage før samtalen om morgen kl. 9.00.

Skriv endelig også, hvis I har spørgsmål til dette.

I behøver ikke tænke over rækkefølgen: Hvis I bare vælger salmerne, så skal jeg nok finde ud af en rækkefølge til dem, medmindre selvfølgelig I har specifikke ønsker i den retning.

Send salmevalget til præsten på mail sammen med svarene på de fem spørgsmål og vidnernes navne. Se under 'Vielsessamtale'.

 

Vidner: Navn og adresse på to vidner skal sendes til præsten pr. mail. Send disse til præsten på mail sammen med svarene på de fem spørgsmål og salmeønskerne. Se under 'Vielsessamtale'.

 

Det seneste nummer af Æ ØsbyPost


Tag færgen til Aarø Kirke

Tryk på billedet og derefter på "Hent sejlplan".


Kirkebil

Alle i sognet, der ikke har kørelejlighed til arrangementerne i Øsby Kirke, kan benytte kirkebil. Ring til TAXA telf. 7010 7500 og bestil en kirkebil. Menighedsrådet betaler regningen.

Husk at bestille i god tid og meddele at bilen skal komme og hente igen efter gudstjenesten.


Kommende gudstjenester


Kommende arrangementer