Læs om sognets bomærke her og her.

Henvendelser...

ang. dåb og bryllup rettes til sognepræsten

ang. begravelser og bisættelser rettes til den præst, der skal forestå handlingen

ang. gravsted rettes til graveren i Øsby

Bemærk: Præsten samt kirkens personale har ugentlig fridag om mandagen.


Kirkens personale

Sognepræst

Peder Kristiansen, Øsby Nedergade 20, 6100 Haderslev

7458 4206 eller pekr@km.dk

Sognepræsten træffes alle dage på mail eller telefon undtagen mandag.

Vikardækning under præstens ferie og studieruger.

Læs præstens præsentation af sig selv her.

 

 

Graver Flemming Madsen
Graverassistent Anette Eilers

Ledende graver

Flemming Madsen

2264 0553 eller flemmingmadsen1@live.dk

Den ledende graver eller graverassistenten træffes alle dage på telefonen.

Kontor på Øsby Kirkevej 7, 6100 Haderslev

 

Sognekoordinator og graverassistent

Anette Eilers

anei@km.dk

 

 

 

Gravermedhjælpere/kirketjenere

Gravermedhjælpere/kirketjenere, fra venstre til højre: Monica Kjær, Lone Andersen, Per H.B. Jensen, Julie Petersen, Jytte Weber Jørgensen.

Organist

Mikaela Bang Jakobsen, Østergade 6, 1., 6100 Haderslev

2926 1310 eller mikaelabang@live.dk


Kirkesanger

Lise Hauge Mohr, Hajstrupgade 17, 6100 Haderslev

2274 0653  eller haugemohr@heaven.dk

 

Regnskabsfører

Thyra Bohsen, Hejsager Næsvej 104, 6100 Haderslev

7458 2830 eller thyraboh@mail.dk


Menighedsrådet for Øsby og Aarø Kirker

Formand

Jørgen Christiansen, Øsby kirkevej 23 6100 Haderslev

Tlf: 74584932 / 20371344 / jckc58@icloud.com

 

Næstformand

Bjarne Jepsen, Aarø 92, 6100 Haderslev

Tlf: 74584193 / bjajep@mail.dk

 

Kirkeværge (for begge kirker)

Marian Jepsen, Aarø 147, 6100 Haderslev

Tlf: 74584798/ jepsen147@gmail.com

 

Kontaktperson

Anette Sønnichsen, Færgevej 38, 6100 Haderslev

Tlf: 74584878 / fargevej38@hotmail.com

 

Menige medlemmer

Jens Andersen, Flovtvej 9, 6100 Haderslev

Tlf: 74584837 / 51226649 / jens.andersen@mail.tele.dk

 

Jørgen Christiansen, Øsby kirkevej 23 6100 Haderslev

Tlf: 74584932 / 20371344 / jckc58@icloud.com

 

Referater fra menighedsrådsmøder kan læses under fanebladet 'Nyheder/Referater'


Det seneste nummer af Æ ØsbyPost!


Tag færgen til Aarø Kirke


Kommende gudstjenester


Kommende arrangementer


Kirkebil

Alle i sognet, der ikke har kørelejlighed til Øsby Kirke, kan benytte kirkebil. Ring til TAXA telf. 7010 7500 og bestil en kirkebil.

Husk at bestille i god tid og meddele at bilen skal komme og hente igen efter gudstjenesten.