Kontakt Øsby-Aarø Pastorat

 

 

Sognepræst Peder Kristiansen

7458 4206 / pekr@km.dk

Træffes alle dage undtagen mandag. 

Se vikardækning under ferie o.a.

 

Ledende graver Flemming Madsen

2264 0553 / flemmingmadsen1@live.dk

 

Organist Mikaela Bang Jakobsen

2926 1310 / mikaelabang@live.dk

 

Regnskabsfører Thyra Bohsen

7458 2830 / thyraboh@mail.dk

 

Formand Karsten Boe

3045 1216 / k.boe@bbsyd.dk

 

Næstformand Bjarne Jepsen

7458 4193 / bjajep@mail.dk

 

Kirkeværge Marian Jepsen

7458 4798 / jepsen147@gmail.com

 

Kontaktperson Anette Sønnichsen

7458 4878 / fargevej38@hotmail.com

 

 

Tryk her for flere kontaktoplysninger

Menighedsrådsvalg 2016

Tirsdag den 13. september kl. 19.30 afholdes der orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalget i sognehuset ved Øsby Kirke.

Der serveres kaffe og kage og det nuværende menighedsråd vil fortælle om arbejdet i rådet – og hvad er der blevet arbejdet med siden sidste valg.

Menighedsrådet vil informere om, hvordan et menighedsråd er skruet sammen – og hvordan forretningsgangen er i forhold til hverdagen – fredede bygninger – økonomi – samarbejdet med præsten – arbejdsgiver – kirkegården – udvikling – fremtidssikring – nytænkning – nyt sognehus.

Menighedsrådet vil informere om kommende projekter for Øsby og Aarø Kirker m.m.

Der vil naturligvis blive lejlighed til at spørge ind til det frivillige foreningsarbejde ved Øsby og Aarø Kirker.

Vi håber rigtig mange har lyst til at komme forbi sognehuset den 13. september og høre om menighedsrådsvalget 2016. Vi håber rigtig mange kunne have fået lyst til at opstille til valget 2016. Vi håber rigtig mange kunne have lyst til at bakke op om valget 2016.

På gensyn i sognehuset den 13. september.

 

Med venlig hilsen menighedsrådet ved Øsby og Aarø Kirker

Til dig som ønsker indflydelse på dit lokale kirkeliv

- enten som opstiller til menighedsrådet eller bare som nysgerrig:

http://www.haderslevstift.dk/provstier-og-sogne/menighedsraadsvalg/stor-opbakning-til-13-september

http://www.haderslevstift.dk/provstier-og-sogne/menighedsraadsvalg/opgaven

Husk orienterings- og opstillingsmødet den 13. september kl. 19.30 på Øsby Kirkevej 7.

Se informationsdokument til nye og genvalgte menighedsrådsmedlemmer ved at trykke på billedet her:

Rettelser/tilføjelser til kirkekalenderen til Æ ØsbyPost nr. 6

  • Gudstjenesten i Øsby Kirke den 28. aug. kl. 10.30 er en begyndergudstjeneste, hvor man guides gennem gudstjenestens forskellige led.
  • Tirsdag den 13. september er der opstillings-/orienteringsmøde ifm. menighedsrådsvalget på Kirkevej 7 kl. 19.30.
  • Onsdag den 2. november er der menighedsrådsmøde på Kirkevej 7 kl. 19.30.

Det seneste nummer af Æ ØsbyPost!

Graverteam med udsyn

Et stigende antal kirkefunktionærer samarbejder hen over sognegrænserne. Blandt dem er graver-teamet rundt om Halk, Grarup, Øsby og Aarø kirker.

Læs den fine artikel på Haderslev Stifts hjemmeide her.

Graverassistent og sognekoordinator Anette Eilers sammen med ledende graver Flemming Madsen.


Mød os på


Tag færgen til Aarø Kirke


Kommende gudstjenester


Kommende arrangementer


Kirkebil

Alle i sognet, der ikke har kørelejlighed til Øsby Kirke, kan benytte kirkebil. Ring til TAXA telf. 7010 7500 og bestil en kirkebil.

Husk at bestille i god tid og meddele at bilen skal komme og hente igen efter gudstjenesten.